?>

Špar prodaja

Postanite partner "Špar" kompanije
Prijavi se i postani član Špar porodice

Špar online prodaja

"Špar" Upravljaj prodajom svojih artikala iz fotelje uz pomoć Špar systema

Špar company

"Špar" Upravljaj prodajom svojih artikala iz fotelje uz pomoć Špar systema

online system maloprodaje i veleprodaje

Kreiraj svoj profil na našem systemu i pokreni igruReč direktora

Privredno društvo Špar doo Beograd prisutno je na tržištu R. Srbije od 1992 godine. Upisan nenovčani kapital po osnovu autorskih prava je 9.627.237.245 RSD odnosno ca.81 miliona eura. Privredno društvo „Špar“ d.o.o. Beograd otpočelo je aktivnosti na realizaciji projekta pod nazivom „Open Shopping“.

Projekat „Open Shopping“

Predstavlja autorsko delo zaštićeno u skladu sa odredbama Zakona o autorskim i srodnim pravima ("Službeni glasnik Republike Srbije, br. 104/2009, 99/2011, 119/2012, 29/2016 - odluka US i 66/2019).

Nosilac imovinskih autorskih prava na eksploataciju navedenog projekta je "Špar" d.o.o. Beograd.

Radi realizacije projekta firmi Špar doo Beograd potrebni su Špar partneri, (vlasnici malih trgovinskih lanaca ) koji svojim iskustvom, kapacitetima, infrastrukturom, logistikom i radnom snagom mogu zadovoljiti projektovani tržišni potencijal firme Špar doo Beograd.

Razvoj novih proizvoda na tržištu je složen,višeslojan i prvenstveno izuzetno heterogen fenomen.

Jedna od retkih eksplicitnih definicija koncepta korporativnog razvoja novih proizvoda na tržištu je : „ niz diskontinuiranih odlučujućih mera koje se preduzimaju kako bi se povećala konkurentnost i povećala njegova vrednost

Korporativna struktura može se definisati kao „ specifična,stabilna veza između ključnih elemenata u određenoj funkciji ili procesu“ koji su oblikovani unutrašnjim snagama kompanije pod uticajem faktora spoljnog okruženja. Razvoj novih proizvoda na tržištu zagovara spontane i kontinuirane promene kroz autentične,tradicionalne, inovativne i inspirativne modele koji su blagog inteziteta. Posebne promene treba postepeno nametnuti i implementirati kao dominatan i jedini prihvatljiv način sve u cilju efikasnijeg i profitabilnijeg poslovanja.


Osnovni cilj korporativnog razvoja novih proizvoda na tržištu je uspostavljanje tržišne ravnoteže.

Autentična inovativna poslovna strategija ima za cilj da podstakne poslovne partnere i korisnike , da prenesu jasnu poruku javnosti, tako što stvaraju potencijal za omasovljenje i postepeni rast u smislu uticaja i stabilnosti u odnosu na konkurenciju, što dovodi do pozitivnog okruženja buduće realizacije projekta Open Shopping

Interakcija sa poslovnim partnerima i kupcima trgovinskog lanca , usmerena je na povraćaj investicije na uložena sredstva ( eng. povratak investicije ROI) koja će privući puno interesa i koristi u smislu stvarne dobiti svih učesnika u realizaciji projekta. Projekat OPEN SHOPPING  je sistem bezrizičnog poslovanja.

Likvidnost trgovinskog lanca Špar doo Beograd NIJE uslovljena

 Trgovačkom maržom
 Rabatom
 Dnevnim prometom ( što je ključan uslov za likvidnost svakog privrednog društva)
 Uticajem konkurencije

Pritom DOBAVLJAČ sam formira MALOPRODAJNU cenu svog proizvoda !!!!

U sistemu Špar marketa posluje :

500 maloprodajnih objekata špar partnera na teritoriji Republike Srbije
22 maloprodajna objekta koje su u vlasništvu firme Špar doo Beograd
1 robna kuća Špar

Ukoliko želite da postanete PARTNER ili DOBAVLJAČ firme Špar potrebno je da kliknete na Špar Partneri ili Dobavljači

Budite slobodni da nas kontaktirate klikom na ŠPAR PARTNERI i preuzmite ugovor.

Ukoliko želite da postanete DOBAVLJAČ firme Špar doo Beograd kliknite na POSTANI DOBAVLJAČDirektor V. Aćić
Video prezentacija

Video prezentacija firem Špar("Outlet shipping city" koncept)