?>

Špar prodaja

Postanite partner "Špar" kompanije
Prijavi se i postani član Špar porodice

Špar online prodaja

"Špar" Upravljaj prodajom svojih artikala iz fotelje uz pomoć Špar systema

Špar company

"Špar" Upravljaj prodajom svojih artikala iz fotelje uz pomoć Špar systema

online system maloprodaje i veleprodaje

Kreiraj svoj profil na našem systemu i pokreni igruReč direktora

Dnevna novina Blic, izdavačko društvo RINGER AXEL SPRINGER doo u štampanim i elektronskim izdanjima je u periodu od 11.12.1014, 12.12.2014 , 13.12.2014, 15.12.2014, 18.12.2014 ,19.12, 2014 i 20.12.2014 godine, svojim tekstovima u štampanom i elektronskom izdanju, na naslovnim stranama i redakcijskom opremom tekstova jasno i nedvosmisleno prekršila:

sve članove kodeksa novinarstva
sve konvencije medjunarodnog prava i to pravo na život, pravo na slobodu i bezbednost ličnosti, pravo na slobodu izražavanja,pravo na slobodu misli, savesti i veroispovesti, pravo na slobodu udruživanja, pravo na mirno uživanje imovine, kao i pravo na pretpostavku nevinosti.
Niz krivičnih dela :
Povreda ravnopravnosti, Neovlašćeno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka,
Neovlašćeno prikupljanje ličnih podataka, Uvreda, Iznošenje ličnih i porodičnih prilika, Neovlašćeno iskorišćavanje autorskog dela ili predmeta srodnog prava, Narušavanje poslovnog ugleda i kreditne sposobnosti, Lažno prijavljivanje, Rasna i druga diskriminacija.
Dnevna novina Blic je Implicira govor mržnje, koji se manifestuje u stvaranju prezira prema određenom licu ili grupi, podstiče diskriminacija i neprijateljstvo.
Govorom mržnje implicira osudu okoline prema određenom licu ili grupi, izazivanje osećanja nesigurnosti i straha kod određenog lica/ili pripadnika određene grupe, nanošenje fizičkih i psihičkih bolova određenom licu, odnosno pripadniku određene grupe, upućivanje pretnji određenom licu, odnosno grupi, podsticanje i izazivanje nasilja prema određenom licu ili grupi , stvaranje osećaja, kod velikog dela građana, da je takvo ponašanje prema određenom licu/grupi, društveno poželjno i opravdano izazivanje osećaja, kod širokog kruga građana, da će takvo ponašanje biti tolerisano, i neće biti predmet odgovornosti.

Firma Špar doo Beograd ŽALBOM obratila se samoregulativnom telu Savet za Štampu sa uverenjem da će postupajuće telo najoštrije osuditi takav čin medija • 12 000 Špar Marketa maloprodajnih objekata
 • 400 Auto Špar
 • 1 slobodna zona Auto Špar
 • 20 stovarišta Hous Špar
 • 5 objekata Mega Špar Srbija


Pregled projekta


Na protiv ODLUKA saveta za štampu je sramna, nemoralna koja vređa zdrav razum i inteligenciju i ne samo to ODLUKA podstiče i druge medije da na najgrubli način najgrublje krše pozitivne zakone R.Srbije, zlouporebljavaju slobodu medija, kršeći kodekse novinarstva što je upravo dokaz da je štampa u Srbiji slobodna !

Rezultat takve odluke je podnošenje NEOPOZIVE OSTAVKE na mestu direktora G-dje Marije Maje Nikolić, koja u svojoj neopozivoj ostavci između ostalog ističe : „Osećam moralnu obavezu da ovim činom dosledno dokažem svoju dostojnost,doslednost i odgovornost u svom radu i daljem poslovanju firme Špar doo Beograd“ Svakodnevno pisanje dnevnih novina koji svojim tekstovima u štampanom i elektronskom izdanju, na naslovnim stranama i redakcijskom opremom tekstova u najširem kontaktstu izlažu me javnim pritiscima, samim tim ne mogu se odgovorno i u potpunosti posvetiti poslu koji obavljam što je upravo uzrok i posledica moje konačne odluke.

Prinudjena sam da donesem odluku kojom želim da zaštitim ugled, projekat i kapital firme Špar doo Beograd.

Firma Špar doo Beograd podnela je krivičnu prijavu i dovoljan broj tužbi protiv firme Ringer Axel Springer osnivača dnevnih novina Blic, autora tekstova i odgovornih urednika. Takodje firma Šprad doo Beograd obratila se Ministarstvu Trgovine, Ministarstvu Privrede, Ministarstvu Unutrašnjih poslova, Osnovnom Javnom Tužilaštvu, Višem Tužilaštvu, Sudu sa organizovani kriminal,Trećem osnovnom sudu i Vladi Republike Srbije sa pitanjem
* da li firma Špar doo Beograd ili bilo koji privredni subjekt registrovan u R.Srbiji može biti predmet nadzora od nekog drugog državnog organa bez ikakvih pravnih odluka?
* Da li je ovo slobodno tržište za učešće svih privrednih subjekata u investiranju svog kapitala kroz razne projekte i poslovne aranžmane kojima se činjenjem drugih državnih organa konkretno Ministarstva Unutrašnjih Poslova i Tužilaštva uskraćuje pravo na rad regulisano zakonom o poslovanju društva sa ograničenom odgovoronošću i zabranjuje pravo na rad zaposlenih regulisano Ustavom Republike Srbije.
* Da li ćutanje Ministarstva Trgovine , ponašanjem Ministarstva Unutrašnjih Poslova i ponašanje Osnovnog Javnog Tužilaštva pod pritiscima dnevnih novina Blic koji šalju jasne poruke javnosti da se distanciraju od poslovanja firme Špar doo Beograd i njenih čelnika ,stvara atmosvera da je firma Špar doo Beograd državni neprijatelj iz kojeg se jasno nedvosmisleno i neosporno može zaključiti :“ upozoravamo Vas prestanite da radite ili ćemo Vas sve pohapsiti „ !
Takodje firma Špar doo Beograd je Vladi Republike Srbije i resornom Ministarstvu za rad i zapošljavanje uputila zvaničan zahtev za osnivanje Javnog Privatnog Partnerstva – JPP
„Pismom o Namerama“ ...….“U skladu sa tim Firma Špar doo Beograd predlaže resornom ministarstvu učešće u zajedničkoj realizaciji projekta u skladu sa zakonom o javnom – privatnom partnerstvu i koncesijama ( “ Sl.glasnik RS.”Br.88/2011 ) Bez finansijskog učešća ili opterećenja za resorno Ministarstvo za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja sa pravom raspolaganja na 70% ostvarene dobiti u korist Ministarstva odnosno Vlade R.Srbije
Ovim putem firma Špar doo Beograd zvanično odriče prava na subvencije, prava na beneficije ,prava na povlašćeni položaj u odnosu na druge privredne subjekte
Vlada Republike Srbije i resorno Ministarstvo ni posle URGENCIJE na predhodno poslato pismo o namerama nije se udostojilo odgovora.
Dnevna novina Blic ,svesna svog autoriteta zloupotrebom javnog glasila, zloupotrebom emocija drugih ljudi, koristeći njihovo ne znanje ili nedovoljnu sposobnost rasuđivanja namerno, a naročito zbog “atraktivnosti” tekstova podsticala je neutemeljene strahove i distranciranje od firme Špar doo Beograd lažnim prikazivanjem neosnovanih, netačnih činjenica čime je direktno narušila ugled i autoritet firme Špar doo Beograd, samim tim i ostvarenje ciljeva, zadataka i planova firme Špar doo Beograd.
Jasno je definisana OBAVEZA novinara i urednika da prave jasnu razliku između ČINJENICA koje prenose komentara , pretpostavki i NAGAĐANJA
Posledica toga je iznuđena odluka firme Špar doo Beograd je da do okončanja sudskih postupaka pred nadležnim sudovima odloži realizaciju projekta Open Shopping, aktivnosti firme Špar doo Beograd biće tehničke prirode.

Danikov Vorgić Duško
Direktor Špar doo BeogradSaradnici

Uskoro video reklame i slike kompnaije sa kojima saradjujemo.
 • Demo

  Klijent

 • Demo

  Klijent

 • Demo

  Klijent

 • Demo

  Klijent

 • Demo

  Klijent

 • Demo

  Klijent

 • Demo

  Klijent

 • Demo

  Klijent

 • Demo

  Klijent

 • Demo

  Klijent

 • Demo

  Klijent

 • Demo

  Klijent

 • Demo

  Klijent

 • Demo

  Klijent

 • Demo

  Klijent

 • Demo

  Klijent

 • Demo

  Klijent

 • Demo

  Klijent

 • Demo

  Klijent

 • Demo

  Klijent

 • Demo

  Klijent

 • Demo

  Klijent

 • Demo

  Klijent

 • Demo

  Klijent

Video prezentacija

Video prezentacija firem Špar("Outlet shipping city" koncept)Reč klijenata