Postani - DOBAVLJAČ

Postani - DOBAVLJAČ

Postani partner →U cilju realizacije projekta “Open Shopping” firmi Familia Marketi doo Beograd potrebni su PROIZVOĐAČI; UVOZNICI i DOBAVLJAČI ) koji svojim kapacitetima, infrastrukturom, logistikom mogu zadovoljiti projektovani tržišni potencijal 500 maloprodajnih objekata koji posluju u sistemu Familia marketa i veleprodaju.

Na osnovu zvaničnih podataka kompanije Nielsen Group firma Familia doo Beograd uradila je klasifikaciju dobavljača:

MIKRO ; MALI ; SREDNJI ; VELIKI

Stim u vezi, prema kvalifikaciji firma Familia doo Beograd sa budućim PARTNERIMA – DOBAVLJAČIMA potpisaće ukupno 4 ugovora :
1. Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji
2. Ugovor o prodaji
3. Ugovor o regulisanju međusobnih finansijskih obaveza
4. Ugovor o upisu privrednog društva kao člana firme Familia doo Beograd
( u cilju ostvarivanja godišnje dividende)

Projekat „Open Shopping“ omugućuje PARNTERU DOBAVLJAČU da

 sam formira svoju maloprodajnu cenu koja je u startu niža za trgovačku maržu i rabat
 koristi tržišni potencijala projektovanih minimum 500 maloprodajnih objekata + veleprodaja
 prodaje količine 100 tona +
 u svakom trenutku slanjem upita,dobavljač ima realan uvid u promet svakog pojedinačnog artikla za svaku pojedinačnu prodavnicu
 u 00:00 h, pravi se presek stanja i ukupan pazar za prodatu robu u predhodnom danu e-beking prebacuje se na račun dobavljača ( nema valute odloženog plaćanja)
 sva roba je osigurana
 povećava prodaju robe između 30-50%

Više informacija u vezi potpisivanja ugovora možete dobiti od službe nabavke firme Familia doo Beograd.

nikola.curcin@familia.company